Diependaalsekerk website klik hier

Vitamine G speelt zich zeker niet alleen af op zondag. Doordeweeks komen mensen die deel zijn van onze geloofsgemeenschap, tweewekelijks, bij elkaar in een Groei Groep. Heb je (nog) geen behoefte aan het bezoeken van de samenkomsten op zondag, maar wil je best een meemaken wat een groeigroep inhoudt: ook voor mensen van buiten Vitamine G staan de Groei Groepen open! Iedereen is van harte welkom voor korte of langere tijd een kijkje te komen nemen en mee te doen.

Binnen de Groei Groepen trekken we met elkaar op. We zien naar elkaar om en willen leren van God en van elkaar. In een ontspannen sfeer gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s, leren we uit de Bijbel en pakken we de uitdaging aan het geloof praktisch te maken. Het thema in 2017/2018 is “Heelheid in Christus”, we denken na over wat redding betekent voor onze relatie met God, onze relatie met anderen, met onszelf en met de schepping. Er is materiaal beschikbaar, maar eigen inbreng en initiatief is net zo welkom. De verschillende Groei Groepen hebben een eigen insteek. De ene groep is meer op Bijbelstudie gericht, de andere op creatieve uitingen en weer een andere groep wil vooral de weerbarstigheid van het dagelijks leven als christen met elkaar onder de loep nemen.

Groei Groepen zijn er op verschillende avonden. Eén keer in de twee weken, op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- of zondagavond kom je als groep samen. Sommige groepen starten met een gezamenlijke maaltijd om 18.45 uur, andere groepen beginnen met koffie en thee, om 20.00 uur. De Groei Groepen komen in huiskamers in Hilversum samen.

Voor meer informatie en/of opgave voor één van de groepen kun je terecht bij Kaj ten Voorde.
Onze Groei Groepen staan ook open voor geïnteresseerden die niet bij Vitamine G zijn betrokken.

Terug naar boven