Diependaalsekerk website klik hier
  • kleine-header0026

GEMEENTE GROEI GROEPEN

Vitamine G speelt zich zeker niet alleen af op zondag. Doordeweeks komen mensen die deel zijn van onze geloofsgemeenschap, tweewekelijks, bij elkaar in een Groei Groep. Heb je (nog) geen behoefte aan het bezoeken van de samenkomsten op zondag, maar wil je best een meemaken wat een groeigroep inhoudt: ook voor mensen van buiten Vitamine G staan de Groei Groepen open! Iedereen is van harte welkom voor korte of langere tijd een kijkje te komen nemen en mee te doen.

Binnen de Groei Groepen trekken we met elkaar op. We zien naar elkaar om en willen leren van God en van elkaar. In een ontspannen sfeer gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s, leren we uit de Bijbel en pakken we de uitdaging aan het geloof praktisch te maken. Een Groei Groep wil oog hebben voor de wereld om zich. Het thema in 2014/2015 is dan ook “discipelschap”, oftewel: wat betekent het als je Jezus wilt volgen, van Hem wilt leren, op alle terreinen van je leven? Als groep maak je zelf keuzes in hoe je dit overkoepelende thema wilt bespreken en (creatief) vormgegeven. Er is materiaal beschikbaar, maar eigen inbreng en initiatief is net zo welkom. De verschillende Groei Groepen hebben een eigen insteek. De ene groep is meer op Bijbelstudie gericht, de andere op creatieve uitingen en weer een andere groep wil vooral de weerbarstigheid van het dagelijks leven als christen met elkaar onder de loep nemen.

Groei Groepen zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Sommige groepen starten met een gezamenlijke maaltijd om 18.45 uur, andere groepen beginnen met koffie en thee, om 20.00 uur. De Groei Groepen komen in huiskamers in Hilversum samen.

Voor meer informatie en/of opgave voor één van de groepen kun je terecht bij Kaj ten Voorde, mail@kajtenvoorde.nl, (035) 688 00 26.

Groei Groep op zondagochtend
Heb je interesse in God, de Bijbel of het christelijk geloof, en wil je iets anders dan een kerkdienst? Zoek je mensen om samen mee op te trekken in je leven met God? Vraag jij je af hoe je je geloof kunt laten landen in het dagelijks leven?

Stel je voor: we ontmoeten elkaar thuis rondom de brunch op zondagmorgen. We leren elkaar kennen, delen onze vragen en ervaringen en doen inspiratie op uit Gods verhaal. Door deze ontmoetingen heen ontdekken we hoe Jezus het verschil kan maken in onze levens.

Lijkt dit ook iets voor jou, wil je meedoen? Neem dan contact op met Jan-Reindert: 06 362 447 46.

Vind ons op Facebook

Adres

Vitamine G
Diependaalselaan 138
1214 KE Hilversum
035-6246182
info@vitamineg.net

Predikant

ds. Gerard Kansen


035-7512845
gerardkansen@gmail.com

Kerkgebouw / verhuur

De Stichting Diependaal
diependaalselaan 138
1214 KE Hilversum
035-6854765
geen
Terug naar boven