Diependaalsekerk website klik hier
  • kleine-header0020

MEER WETEN OVER VITAMINE G?

Inhoudelijke basis
Vitamine G staat bewust in een bepaalde traditie. Lees hier meer over de principes van Vitamine G.

Elementen van een Vitamine G-dienst
Voor de diensten hebben wij gekozen voor een bepaalde structuur. Niet om daarmee alles voor altijd vast te leggen of het werk van de Geest in te kaderen, maar juist om ruimte te maken voor een  ontmoeting met God en elkaar. In de Vitamine G diensten onderscheiden wij drie centrale aspecten: aanbidding, onderwijs en gebed. Lees  hier meer over deze drie aspecten.

Vorm
In Vitamine G zoeken wij aansluiting bij de wereld om ons heen, qua thema (relevant voor vandaag), taalgebruik (gewoon Nederlands), stijl (informeel), muziek (hedendaags) en participatie (gavengerichte benadering).

Kinderprogramma
Wil je meer weten over de crèche?
Wil je meer weten over het kinderprogramma?
Wil je meer weten over het tienerprogramma?

Ministry gebed
Lees hier wat ministry is.

Lunch!
Vind jij het leuk om een eetbare bijdrage te leveren aan de lunch? Neem dan contact op met Rianne ten Voorde.

Terug naar boven