Diependaalsekerk website klik hier
  • kleine-header0001

SAMENKOMST

Op de 2e en 4e zondag van de maand komt de geloofsgemeenschap van Vitamine G bij elkaar in de Diependaalse kerk. De kerkdienst start om 12.00 uur, maar vanaf 11.45 uur zijn veel mensen al binnen, hebben de kinderen elkaar weer gevonden en drinken we een kopje koffie of thee. De sfeer is informeel en dat blijft ook zo als we om 12.00 uur een plekje zoeken in de kerkzaal. De kleinste kinderen, tot 4 jaar, kunnen spelen in de crèche.

In de dienst zingen we eerst liederen met elkaar onder leiding van een klein combo (zang, gitaar, piano).  We zingen een combinatie van oude liederen die al jaren in de kerk te horen zijn, en nieuwere songs van bijvoorbeeld Vineyard of Hillsong. Door te zingen aanbidden we God en worden we gesterkt door Hem. Je mag meezingen, of stil zijn, staan of zitten.

Na het zingen van een aantal liederen gaan de kinderen van 4 tot en met 12 jaar naar hun eigen samenkomst. In de kerkzaal wordt gecollecteerd voor de doelen die wij ondersteunen. luisteren we naar een spreker. We lezen uit de Bijbel en worden uitgedaagd mee te denken over wat het christelijk geloof voor ons betekent in het dagelijks leven.

De diensten van Vitamine G zijn namelijk interactief. Er is ruimte om op de preek te reageren, met verwerkingsvragen aan de slag te gaan, in groepjes door te praten of in stilte te bidden. Gebed staat ook aan het einde van de dienst centraal. We bidden in de dienst voor elkaar en voor de wereld om ons heen. En na de dienst is er de mogelijkheid persoonlijk gebed te ontvangen, tijdens ministry.

Is de dienst echt afgelopen, dan zijn we niet snel weg. In de achterzaal van de kerk staat een kleine lunch klaar. Samen eten en drinken biedt de gelegenheid elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Terug naar boven