Diependaalsekerk website klik hier
  • kleine-header0031

DIACONAAT

Bij Vitamine G is het samen kerk-zijn, of anders gezegd: het “zijn” van een gemeenschap een van de belangrijkste aspecten. Ook met de collectes die wij tijdens de dienst van Vitamine G houden, hopen wij hieraan te kunnen bouwen. En dat niet alleen binnen de kerkmuren, maar ook daarbuiten en zelfs over onze landsgrenzen heen. Wij hechten aan “duurzaam bouwen” en hebben er daarom voor gekozen te collecteren voor een aantal vaste doelen.

Missionair werk lokaal
Een gemeenschap vorm je niet alleen met en voor elkaar, maar juist ook voor de mensen om ons heen. We willen ons daarom niet alleen richten op de trouwe bezoekers, maar juist ook op onze gasten en onze naasten buiten de kerkmuren. Onder de noemer “missionair werk” collecteren we daarom voor allerlei activiteiten die daarop gericht zijn.

Zo vinden wij gastvrijheid van groot belang. We zorgen daarom onder meer voor een kleine lunch na afloop van de Vitamine G-dienst. Om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan Vitamine G, schenken we momenteel veel aandacht aan PR. Ook organiseren we allerlei activiteiten door het jaar heen, zoals de GroeiGroepen en een maaltijd rondom Kerst: A taste of Christmas.

Inloophuis “Wording”
Vitamine G draagt het Inloophuis “Wording” dat zich inzet voor dak- en thuislozen in Hilversum en omgeving een warm hart toe. Meerdere van onze leden zijn nauw betrokken bij Inloophuis Wording, en financieel steunen wij het werk van het inloophuis.

Ga voor meer informatie naar de website van Inloophuis “Wording”.

Missionair werk buitenland
Ook over onze landsgrenzen heen willen wij als gemeenschap helpen bouwen aan Gods Koninkrijk. Daarbij kiezen wij zoveel mogelijk voor projecten waar bezoekers van Vitamine G zelf een connectie mee hebben, waardoor de betrokkenheid over en weer wordt versterkt.
We hechten veel waarde aan een duurzame relatie en bieden steun op financieel gebied, in gebed en waar mogelijk met goederen.

Stichting Laleaua
Op dit moment bestaat er een nauwe band tussen Vitamine G en Stichting Laleaua. Stichting Laleaua is een kleinschalige, christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt bij hun ontwikkeling van kind tot volwassene. Hiervoor is een school opgericht in Tarnaveni, waar de kinderen gratis onderwijs krijgen. Zij krijgen daarnaast een dagelijkse maaltijd en als dat nodig is kleding, schoeisel en medische verzorging. De kinderen krijgen les in een huiselijke sfeer, waardoor zij zich geaccepteerd en geliefd weten. Ze leren dat ook zij, Roma-kinderen, er mogen zijn en dat God van hen houdt.

Wij onderhouden de relatie met Stichting Laleaua door persoonlijke contacten met het stichtingbestuur in Stadskanaal. En daarnaast met het team van de school in Tarnaveni.

Enkele leden van het team uit Tarnaven is inmiddels bij een samenkomst van Vitamine G geweest. In de herfst van 2016 heeft een groepje vanuit Vitamine G het project in Roemenië bezocht, tijdens de eerste diaconale Vitamine G-reis. Lees hier ook: het verslag hiervan.
Het is de bedoeling in 2018 opnieuw met een groepje leden naar Roemenië te reizen om het prachtige werk van de stichting met eigen ogen te kunnen zien.

Ga voor meer informatie naar:

Terug naar boven