Diependaalsekerk website klik hier
  • kleine-header0019

VITAMINE G

Wat is Vitamine G?
Vitamine G is een betrokken, vitale missionaire gemeenschap van mensen die zoeken naar geestelijke vernieuwing en verdieping van hun relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Een missionaire gemeenschap die zich bij de geestelijke vernieuwing richt op het volgen van Jezus Christus in het leven van alledag. In plaats van losse missionaire projecten staat de vorming van leerlingen van Jezus voorop. Discipelschap in het concrete leven is de meest geëigende manier om een missionaire gemeenschap te zijn.

Een missionaire gemeenschap die voortdurend zoekt naar nieuwe en creatieve wegen om mensen geestelijk volwassen te laten worden in hun relatie met God en elkaar en daarbij anderen wil betrekken.

Vitamine G is opgekomen uit de Diependaalse kerk, een van de vijf gemeenten van de Protestantse gemeente van Hilversum, en sinds februari een van de pioniersplekken binnen de Protestantse kerk in Nederland. Lees hier meer over pioniersplekken.

Wil je meer weten over hoe Vitamine G vanuit de kern verschillende doelgroepen wil aanspreken? Dat kan hier .

Voor wie is Vitamine G?
Vitamine G is een open missionaire gemeenschap, waarin iedereen zich welkom mag voelen. We richten ons op het hart van ons bestaan, namelijk de blijde boodschap van Jezus Christus, de bron. In die gerichtheid is er sprake van verschil in betrokkenheid. In ons aanbod willen we rekening houden met deze verschillende verhoudingen tot Jezus Christus, zonder onze gerichtheid te verliezen. We willen op een uitnodigende wijze met elkaar leven bij de bron en de bron levend houden. Meer kun je hier lezen.

Wat wil Vitamine G in 2018 hebben bereikt?
Een missionaire gemeenschap waarin onderwijs over discipelschap en ‘training’ hand in hand gaan.

Een missionaire gemeenschap die naar mensen toegaat en niet alleen mensen binnen de gemeenschap brengt.

Een missionaire gemeenschap die streeft naar een gezonde leeftijdsopbouw, waarin ruimte is voor verscheidenheid van mensen. Betrokkenheid en participatie zijn daarbij van groot belang.

Een missionaire gemeenschap die niet ‘gelikt’ wil zijn, maar ook niet amateuristisch. Informeel en toegankelijk, én professioneel en verzorgd.

Een missionaire gemeenschap die streeft naar een gezonde financiële basis.

Een missionaire gemeenschap met een duidelijke en eenvoudige organisatiestructuur, die verbinding heeft met de Diependaalse kerk.

Een missionaire gemeenschap die ten dienste wil staan én volwaardig deel uitmaakt van de protestantse gemeente Hilversum.

Wie geeft leiding aan Vitamine G?
Vitamine G wordt geleid door een kernteam. Het kernteam heeft als taak de visie van Vitamine G uit te dragen en te voeden. Wij willen de onderlinge verbondenheid en visie versterken en voeden door regelmatig samen te komen. In deze ontmoetingen is ruimte voor het persoonlijk delen van het leven en geloven en gezamenlijk gebed. Momenteel bestaat het kernteam uit Annemarie Biebericher, Kaj en Rianne ten Voorden, Freek Bakhuis en Jan-Reindert Voogdt.  Het kernteam begeleidt verschillende werkgroepen en draagt zorg voor de PR en communicatie. Het kernteam bewaakt de zelfstandigheid van Vitamine binnen de Diependaalse kerk, zonder de inhoudelijke verbondenheid te verliezen. Ook maken een of meer leden van het kernteam deel uit van de kerkenraad van de Diependaalse kerk. Klik hier voor de waarden van waaruit het kernteam werkt.

Terug naar boven