Update 1 april

Op zondag 23 april ontvangen wij Jan Fokker als gastspreker. Jan is al eens eerder bij ons geweest en heeft via New Wine veel betekend voor het onderwijs in het ministry-gebed.

Op zondag 14 mei  hopen we een bijzondere dienst met elkaar te beleven. De eerste reden is dat Milos Menno Strihavka, de zoon van Mario en Maria, in het midden van de gemeente het teken van de doop zal ontvangen. Voor hen en hun familie en vrienden een feestelijk moment. De tweede reden is dat een groep studenten uit het  Navigatorsnetwerk Leiden de dienst met ons meevieren, omdat ze vanwege een ontmoetingsweekend in de buurt verblijven. Aan ons de opdracht om alle gasten en studenten een hartelijk welkom te geven.

Gerard Kansen

Terugblik Feest van het Koninkrijk

Eind maart was de laatste week van het gemeenteproject Feest van Koninkrijk, dat gebaseerd was op het gelijknamige boek van Ronald Westerbeek dat het gebed ‘Onze Vader’ thematisch belichtte. Vanaf januari stonden een groot aantal zondagse preken, de Groeigroepen en de speciaal opgerichte kring in het teken van dit project. Als stagiair heb ik twee avonden van laatstgenoemde kring mogen leiden. Daarnaast heb ik ook als deelnemer in het project meegedaan. Geweldig om samen met zoveel mensen hetzelfde boek te lezen en om tijdens de kringavonden te delen wat het lezen en de verdieping met een ieder deed. De avonden leverden mooie en soms ook kwetsbare momenten op. We spraken soms van hart tot hart, met name ook tijdens de gebedsmomenten. Zo ging een avond over het onderwerp ‘vergeving’, een kwetsbaar onderwerp waarbij alleen al het terugblikken op de zondagse preek heel mooie gesprekken opleverde. Ik hoorde van verscheidene deelnemers heel positieve reacties op het project. Vooral het lezen van het boek, de combinatie van preek en kring en de gezamenlijkheid daarin sprak erg aan. Ik heb het als een heel mooie periode ervaren; het smaakt wat mij betreft naar meer!

Annemarie Biebericher