Update 1 maart

Op zondag 26 maart  zijn we toe aan de laatste themadienst die hoort bij het Feest van het Koninkrijk. Het thema is: God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst. God schakelt ons volop in, maar het is zijn koninkrijk en Hij zal het waarmaken. Dat geeft ontspanning en vertrouwen.

Zondag 9 april  zal ds. Andre Priem uit Ermelo voorgaan. Andre maakt deel uit van het bestuur van Alpha Nederland. Dus we verwachten een missionaire insteek …

Op zondag 16 april vieren we samen met de gemeente die om 10.00 uur samenkomt het Paasfeest op dat vroege tijdstip (!). Deze dienst is gericht op een brede doelgroep qua leeftijd en achtergrond. Wees welkom !

 

Geboren
Op 23 februari hebben Mario en Maria Strihavka-Nagel (Neuweg 459, 1215 JC Hilversum) een zoon gekregen, Milos Menno. Zijn roepnaam is Mylo. We wensen Maria en Mario heel veel geluk met de geboorte van hun eerste kind. We bidden en hopen dat Mylo voorspoedig zal opgroeien onder de zegen van zijn Schepper en Heer.

Gerard Kansen

 

Vitamine G op bezoek bij de Algemene Kerkenraad
Op 27 februari jl. stonden het evaluatieverslag van drie jaar pioniersplek Vitamine G en het vervolgplan op de agenda van de Algemene Kerkenraad. Namens Vitamine G waren wij, Freek Bakhuis en Kaj ten Voorde, hierbij aanwezig om een en ander toe te lichten. We vertelden over Vitamine G als veilige haven en als plek waar je elkaar helpt je geloof praktisch te vertalen naar je dagelijks leven. Ook lieten we zien dat mensen worden uitgenodigd interactief bij te dragen aan Vitamine G. We zijn dankbaar voor de groei in de afgelopen drie jaar, niet alleen voor het toegenomen aantal betrokkenen, maar vooral omdat we hebben gezien en gehoord dat mensen groei hebben ervaren op persoonlijk vlak en in hun geloof. Er was ruimte in het gesprek om te benoemen wat er van Vitamine G kan worden geleerd en hoe Vitamine G van meerwaarde kan zijn voor de hele protestantse gemeente in Hilversum. We hebben naar elkaar uitgesproken dat missionair zijn op verschillende manieren wordt ingevuld. Er is geen sprake van goed of fout, maar van en-en. Het was een heel positieve ontmoeting, en wij zijn blij met de ondersteuning voor Vitamine G die werd uitgesproken door de leden van de Algemene Kerkenraad.

Kaj ten Voorde