Update 7 mei

Op zondag 28 mei spreekt Jan Reindert Voogdt over discipelschap onder de titel: ‘Jezus volgen of ontvolgen, that’s the question’. In zijn nabijheid blijven, hem op de voet volgen en zelf veranderd worden. Versus hem op een afstand gade slaan, slechts een toeschouwer blijven en hem vroeg of laat ‘ontvolgen’.

Pinksteren, zondag 4 juni, hopen wij om 10 uur samen met de Diependaalse gemeente te vieren. In die dienst zal Benthe Havelaar worden gedoopt. We zien ernaar uit om te delen in de vreugde van haar ouders Jaco en Corine en haar broers Corné, Siebren en Walter én we zien uit naar de vernieuwing en doorwerking van de Heilige Geest in onze gemeente en persoonlijke levens.

Zondag 11 juni hopen wij het avondmaal te vieren. Daarbij zijn ook de kinderen welkom om mee te vieren of om een persoonlijke zegen te ontvangen. Om de kinderen van de basisschool te helpen bij het verstaan van die viering hebben wij een dagboekje gemaakt. Dat boekje ‘Avondmaal – groot en klein aan de maaltijd van de Heer’ ligt in het voorportaal van de kerk. Ouders die dat boekje nog niet met hun kinderen hebben besproken raad ik aan dat te doen, anderen om het opnieuw bij de voorbereiding te gebruiken.

Heidag kernteam Vitamine G

Op zaterdag 20 mei gaat het kernteam onder leiding van Henk, pionierbegeleider, naar Schoonrewoerd voor een trainingsdag. Wij delen daar onze dromen en zegenen elkaar in onze taken. We zoeken tegelijk naar nieuwe mogelijkheden hoe we als gemeenschap onze omgeving kunnen dienen en hoe wij de deelnemers van Vitamine G daarbij kunnen betrekken. Mooi als jullie bidden om de leiding van Gods Geest voor deze dag maar ook voor de voortgang van Vitamine G. Carina heeft zich vanwege persoonlijke omstandigheden helaas als teamlid terug moeten trekken. Ze heeft haar energie en aandacht op dit moment hard nodig voor andere dingen. We bedanken Carina voor haar inzet in het team en zijn blij dat ze bij de Powerkids betrokken blijft. Carina en Jeffrey: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn; bij gevaar, in bange tijden over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.’

Gerard Kansen